Kişisel verileriniz bize güveninizin en büyük göstergesi olarak görüyoruz. Kanuni gereklilikler bir yana bir hak olarak mahremiyetinize Varmı asgari önem vermektedir. Bu sebeple bizim ile paylaşacağınız kişisel bilgileriniz için her aşamada sizi aydınlatmayı ve samimi şekilde gerektiğinde onayınızı almayı bir borç biliriz. Bu metin, Kullanıcılarımızın genel kişisel veri politikamız ile ilgili aydınlatılması için yazılmıştır. Koşullar Varmı’nın hakim olduğu sistemlerde işlenen tüm kişisel veriler için geçerlidir ve Kullanıcı Sözleşmesi’nin eki niteliğindedir. Bu metni okumanızı kesinlikle tavsiye ederiz ama özel olarak, sizden her kişisel veri talep ettiğimizde bunu neden yaptığımızı ve işleme koşullarını net olarak size açıklayacağız.

Kişisel verileriniz Varmı tarafından veri sorumlusu olarak işlenmektedir

İşlenecek Kişisel Verileriniz

Ad, Soyad

Adınız ve soyadınız, Varmı tarafından; sözleşmenin kurulması, kullanıcılarını tanımlamak ve ödeme aracılarımızın bankacılık işlemleri için gerekli olması nedeniyle işlenecektir.

Adınız ve Soyadınız, platformumuzdan faydalanmaya devam ettiğiniz sürece sözleşmenin ifası kapsamında ve platformumuzda ayrılmanız üzerine kanunen gereği işlenmeye devam edecektir.

Adınızı ve Soyadınız, platformda hizmet aldığınız kişilerle hizmetin ifa edilebilmesi için ve ödeme aracımız ile ödeme işleminin gerçekleştirilmesi için paylaşılacaktır.

Platformumuzdan ayrılmanız üzerine söz konusu bilgiler Varmı ve Ödeme aracımız tarafından kanuni zorunluluklarla gelen süre boyunca işlenmeye devam edecektir. Sürelerin bitimi ardından Varmı ilgili kişisel verileri yok edecektir.

Kimlik Numarası ve Kimlik Fotoğrafı

Kimlik numaranız, Varmı’nın ve ödeme aracımızın bankacılık ve muhasebe işlemleri için hukuken gerekli olması nedeniyle işlenecektir. Kimlik fotoğrafınız ise hizmet vermeniz durumunda kimliğinizin doğrulanması amacı ile sözleşme gereği işlenecektir.

Kimlik numaranız platformumuzdan faydalandığınız sürece ödeme hizmetlerinde kullanılmak üzere Varmı ve ödeme aracımız tarafından işlenecektir. Kimlik fotoğrafınız ise doğrulama işleminin gerektirdiği süre kadar ve en fazla .... Varmı tarafından işlenecektir.

Kimlik numaranız, ödeme aracılarımız ile ödeme işlemlerinin gerçekleştirilmesi için paylaşılacaktır. Kimlik fotoğrafınız 3. kişiler ile paylaşılmayacaktır.

Platformumuzdan ayrılmanız veya talep etmeniz üzerine kimlik numaranız hukuken gerekli süre boyunca Varmı ve ödeme aracımız tarafından işlenecektir, doğrulama işleminin tamamlanması veya talebiniz üzerine kimlik fotoğrafınız Varmı tarafından yok edilecektir.

İkamet Adresi

İkametgah adresiniz, Varmı Platformunun ve ödeme aracılarımızın bankacılık ile muhasebe işlemleri için hukuken gerekli olması nedeniyle işlenecektir.

İkametgah adresiniz, Platformumuzdan faydalandığınız sürece ödeme hizmetlerinde kullanılmak üzere Varmı tarafından işlenecektir.

İkametgah adresiniz, ödeme aracılarımız ile ödeme işlemlerinin gerçekleştirilmesi için paylaşılacaktır.

Platformumuzdan ayrılmanız veya talep etmeniz üzerine ikametgah adresinize Varmı tarafından yok edilecektir. Ödeme aracımız tarafından ise kendi işleme şartlarına göre kanuni zorunluluklarla gelen süre boyunca işlenmeye devam edecektir.

E-posta Adresi

E-posta adresiniz, Varmı tarafından sözleşme kapsamında gerekli bildirimlerin yapılması ve kullanıcı adı olarak kullanılmak üzere ve rıza vermeniz durumunda elektronik ticari ileti gönderilmesi amacıyla işlenecektir. Bu kapsamda sözleşme değişiklikleri, gerekli güvenlik güncellemeleri ve platformun kullanımı ile ilgili haberleşme verdiğiniz e-posta adresi aracılığı ile yapılacaktır.

E-posta adresiniz, platformdan faydalanmaya devam ettiğiniz sürece sözleşmenin ifası kapsamında işlenmeye devam edecektir.

E-posta adresiniz herhangi bir 3. kişi ile paylaşılmayacaktır.

Platformumuzdan ayrılmanız veya değiştirmeniz üzerine e-posta adresiniz Varmı tarafından derhal yok edilecektir.

Telefon Numarası

Telefon numaranız rızanız kapsamında, hizmet veren ile iletişiminizin sağlanması için işlenecektir.

Varmı, Platformu kullandığınız ve silinmesini veya yok edilmesini talep etmediğiniz sürece telefon numaranızı işlemeye devam edecektir.

Telefon numaranız, tercihleriniz doğrultusunda ve onayınız ile sadece seçeceğiniz hizmet verenlerle paylaşılacaktır.

Varmı Platformundan ayrılmanız veya talebiniz üzerine telefon numaranız derhal yok edilecektir.

Konum Bilgisi

Varmı Platformunun sözleşme gereği sunmayı taahhüt ettiği hizmetler konum bilgisine dayanmakla, sözleşmenin ifası kapsamında hizmet taleplerinizi işleme almak için cihazınıza veya hizmetinize ait konum verisi işlenecektir.

Konum bilgisi kullandığınız cihazın işletim sistemi tarafından Varmı yazılımına sunulmaktadır. Varmı konum bilgisinin işlenebilmesi, haritaların gösterilebilmesi gibi coğrafi bilgi işlemlerini Alphabet Inc. tarafından sunulan Google Maps sistemleri aracılığı ile sağlamaktadır.

Alphabet Inc. sunduğu hizmet sırasında cihazınızdan; arama kelimeleri, IP adresi, enlem ve boylam olarak koordinat bilgilerini toplamaktadır. https://cloud.google.com/maps-platform/terms/ ayrıntılı bilgi alınabilir.

Alphabet Inc. bir hesabınız olup olmamasına bağlı olarak hakkınızda topladıkları kişisel veriler ile hedeflenmiş reklam sunmaktadır. Varmı kaydı sırasında verdiğiniz rıza ile bu veriler şirkete aktarılmaktadır.

Konum bilginiz, Varmı Platformu aracılığı ile talep ettiğiniz hizmetin tamamlanması ve Hizmet Alanın onayı veya onay süresince işlenecektir. Hizmete bağlı konum bilgisi ise hizmetin sunulduğu süre boyunca işlenecektir.

Konum bilginiz, paylaşmanız durumunda 3. kişi olarak Hizmet Veren ile, hizmet konum bilgisi ise tüm Varmı kullanıcıları ile paylaşılacaktır.

Konum bilginiz, Varmı sistemlerinden Hizmet Alanın onayı veya onay süresinin bitimi ardından yok edilecektir.

Hizmet Bilgileri

Hizmet bilgileri dahilinde paylaşacağınız fotoğraflar dahil tüm bilgilerle birlikte bu kapsamda yayınlayacağınız tüm kişisel verileriniz aleni olarak Varmı Platformunda yayınlanmak amacı ile işlenecektir.

Aleni kıldığınız bilgileriniz Varmı dahil tüm kullanıcılar tarafından görülebilecek ve işlenebilecektir. Bu kapsamda Varmı alenileştirdiğiniz kişisel verilerinizi amaç dışı işlemeyecektir.

Söz konusu hizmeti sonlandırmanız, alenileştirdiğiniz bilgileri kaldırmanız veya Varmı Platformundan hesabınızı sonlandırmanız üzerine söz konusu bilgiler Varmı tarafından işlenmiş ise derhal yok edilecektir.

IP Adresi

Kişisel Verilerinize İlişkin İlgili Haklarınız

Size ait kişisel veri işlenip işlenmediğini ve kişisel veri işleniyor ise bu bilgiler ile ilgili bilgi talep edebilirsiniz.

Belirli veya genel olarak işlenen kişisel verinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenebilirsiniz.

Kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri talep edebilirsiniz.

İşlenen kişisel verilerinizin eksikliklerinin tamamlanmasını veya yanlışların düzeltilmesini talep edebilirsiniz.

Rızanıza bağlı işlenen kişisel verilerinizin her zaman, kanuni sebeplerle işlediğimiz verilerinizi ise kanunini gerekliliklerin yerine getirilmesi üzerine yok edilmesini talep edebilirsiniz.

Kişisel Verilerinize İlişkin Hak Talep İmkanlarınız.

Kanuni haklarınızın tamamını Varmı hesabınız aracılığı ile Platformun sunduğu arayüz ile gerçekleştirebilirsiniz.

Varmı kullanıcı hesabınızda bildirdiğiniz e-posta adresiniz aracılığı ile .... adresine başvurabilirsiniz.

Bir hesabınız yok ise; Kişisel verilerinizin hukuka aykırı üçüncü kişilere ifşasının engellenmesi için taleplerinizi; kayıtlı e-postayla (“KEP”), 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu kapsamında imzalı gönderi veya adresimize noter aracılığı ile yapılacak bildirim üzerine cevap verilecektir.

Her türlü başvurunuzda aşağıdaki hususların bulunması gereklidir.

Adınız ve Soyadınız

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası,

Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,

Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası,

Talep konusu,

Veri Sorumluları Sicili

“Veri Sorumluları Siciline Kayıt Yükümlülüğünden İstisna Tutulacak Veri Sorumluları" ile ilgili Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 19/07/2018 Tarihli ve 2018/87 Sayılı Kararı uyarınca VARMI VERBİS veri sorumluları siciline kayıtlı değildir.